Islas de Gigantes sa iloilo

Naiisip niyo bang gawing exciting ang inyong 2016? Bakit hindi ninyo i-set ito bilang travel year?

At para makatulong sa inyo na nagbabalak libutin ang pilipinas, may isang lugar kaming i-susuggest sa inyo. Saan ito? Tara samahan po ninyo kaming bisitahin ang isa sa pinagmamalaki ng Iloilo, Isla De Gigantes.

Ang isla de gigantes ay nasa northeast part ng panay. Nasasakop ito ng bayan ng Carles, Iloilo. May roon itong dalawang malaking isla, ito ang Isla Gigantes Norte at Isla Gigantes Sur.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *