Boluntaryong pagsusuot ng face mask sa open spaces

Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kautusan ng boluntaryong pagsusuot ng face mask sa open spaces at non-crowded outdoor areas na may maayos na bentilasyon.

Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz-Angeles, ito ay sa bisa ng Executive Order no. 3.

Pero ayon sa E.O., ang mga hindi fully vaccinated, senior citizens, at immunocompromised individuals ay hinihikayat pa ring magsuot ng face mask.

Kinakailangan pa ring magsuot ng face mask sa indoor, private, o public establishments.

Please follow and like us: