Dental Retainers

Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa dental retainers, ano nga ba ito?  Ito ay isang  dental appliance na ginagamit para mapanatili ang posisyon ng ngipin lalo na’t gumamit ng braces.

          Matapos na maalis o matanggal ang braces, kailangang magsuot ng retainers. May dalawang klase ang retainers, passive at active retainers. Pag sinabing passive retainer, hindi na gaanong gagalaw ang mga ngipin kapag tinanggal ang brace  at ang purpose nito ay for retention.  Mananatili sa possiyon  ang mga ngipin na corrected na.

          Ang passive retainer  ay isinusuot o ginagamit ng 12-18 months.   Kapag hindi nagsuot ng retainers , malaki ang posibilidad na bumalik sa dati ang mga ngipin,

          Ang active retainer naman, ginagamit sa mga simpleng kaso , pwedeng may isang ngipin na di maganda ang posisyon, active retainer  ang isusuot. Normally , isinusuot ito ng 6 months . Isinusuot din ito kung may awang na maliit  ang ngipin, o naka protrude  ang ngipin ng bahagya, pwedeng ipasok ang ngipin   na hindi na kakailanganin  na mag – brace sa halip ay active retainer ang isusuot.

          Mahalagang tandaan  na hindi dapat na magsuot ng retainers kung walang advise o prescription mula sa dentista,

          Ang retainer ay solusyon sa problema at hindi pang  fashion.

          Marahil ay natatandaan pa ninyo na naging trending ang pagsusoot ng retainer, bata, matanda , naka retainer .

          Paalala po na kung nagsusuot ng retainer  na ang dahilan ay para makasunod lang sa fashion o dahil sa uso, kung one year kang naka-retainer  ang magiging side effect nito ay problema sa gums.

          Maaaring ma-trauma ang mga ngipin.  Kapag ganito sa halip na ang retainer  ay for retention , magreresulta  ito sa pagkakasakit , dahil apektado ang dental health.