Landmarks sa Banaue Rice Terraces!

Ang Banaue Rice Terraces ay alam ng bawat batang mag aaral at nakakita ng mga larawan sa kanilang mga libro.

ito ay isa sa mga kilalang landmarks sa Pilipinas at ito ang dahilan kaya nag NET 25’s travel at history show, Landmarks, ay nagpasya na hanaping mabuti ang mayamang kultura ng eighth wonder of the world.

Ang Banaue Rice Terraces ay binuo 2, 000 taon na ang nakakalipas, gamit ang mga kamay at simpleng kasangkapan.

Tunay na pinamamahalaan at inaangkop ng mga Ifugao sa makabagong panahon habang pine-preserba ang kanilang kakaibang tradisyon at tanawin.

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *