Kapitbahay

PUWING

Napuwing ka na ba? Malamang, kadalasan na nararamdaman ng napuwing ay masakit sa mata, nagluluha,…