Pag-uga ng ngipin maraming dahilan

Magandang araw po sa lahat !

Pag-usapan natin ang umuugang mga ngipin, baka ito ay problema din ninyo .

Alam ninyo ang pag-uga ng ngipin ay maraming dahilan. Puwedeng  kaya umuuga dahil ang pundasyon ay mahina.

Maaari din namang umuuga dahil sa tensyon. 

O di naman kaya ay marami ng kulang sa ngipin kaya ang mangyayari ay gumalaw .

Ang mahalaga ay dapat malaman ang root cause nito.

Ito ba ay dahil sa hygiene, o dumi ng ngipin, o bad bite?

Ito ang mga karaniwang dahilan ng pag-uga.

Malalaman lang talaga kapag ikaw ay nagpatingin o kumonsulta sa isang functional dentist.

Dapat din na isaalang-alang ang nutritional deficiency.

Pero, gusto kong mabigyang-diin na kahit umuuga ang ngipin, hindi solusyon na ito ay ipabunot. 

This image has an empty alt attribute; its file name is pag-uga.jpg

Kasi minsan, kaya umuuga ang ngipin, ay dahil nabubunggo ito mali ang posisyon.

Sana ay nakapagdagdag tayo ng kaalaman ukol sa umuugang ngipin .

Samantala, sa nagtanong sa atin tungkol sa namamagang gilagid at ngipin, ganundin, maraming pinanggagalingan kung bakit. 

Puwedeng nutritional deficiency gaya ng Vitamin D deficiency.

Maaaring na- stress ang ngipin, tandaan na hindi ito gagaling hangga’t hindi ninyo ikinukunsulta sa isang Functional Dentist .

Ang pagmumumog ng asin sa maligamgam na tubig ay band-aid solution lamang, pansamantala lamang ito .

Kung may mga tanong kayo, maaari kayong makinig sa Kapitbahay at magtext sa 09967354422.

Please follow and like us: