Radyo Agila Clean-up Drive in Obando, Bulacan

“Pangangalaga sa kalikasan, para sa kinabukasan.”
Radyo Agila Clean-up Drive in Obando, Bulacan last May 27, 2017.

Please follow and like us: