8888 Citizen Complaint Center maari nang magamit ng publiko sa pamamagitan ng Text Message.