D. A reg. 4a namahagi ng 1000 sako ng mga pataba sa Silang Cavite