Unang Micro Satellite ng Pilipinas

Kauna-unahang Micro- satellite ng Pilipinas ipoposisyon na, ayon kay Department of Science and Technology Executive Director Dr. Carlos Primo, ang Diwata 1 ay isanng weather satellite na magbabantay sa ruta ng mga bagyo, at magsasagawa ng mga surveillance sa teritoryo ng bansa.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *