Nutrition Facts label mahalagang basahin upang maiwasan ang mga uri ng Lifestyle diseases

Marami sa araw-araw na ginagawa ng tao ang binago ng Covid-19 at kasama na dito ang gawi sa pagkain o eating habit.

Marahil nga ang iba sa atin ay may mga nakaimbak pang de-lata at naka- sachet o nakapaketeng pagkain.

Kaugnay nito, ipinapayo ng mga Nutritionist na mahalagang binabasa ang Nutrition facts label dahil malaki ang maitutulong nito upang makaiwas sa mga uri ng sakit na dulot ng maling pagkain.

Maging ang FDA ay nagbigay ng update ng ilan sa mga element ng Nutrition Facts Label.

Ito ay makikita na sa maraming produktong pagkain.

Ayon pa sa nutritionist, ang label ng pagkain ay may malaking maitutulong upang mapili ang pagkaing makapagdudulot ng benepisyo sa katawan.

Bukod dito, sa pamamagitan ng pagbabasa ng label ay malalaman mo ang pagkaing dapat na limitahan.

Sa pamamagitan din ng pagbabasa ng label ng produkto ay mababawasan ang panganib na madapuan ng Cardiovascular diseases, Osteoporosis, Anemia at pagtaas ng Presyon ng dugo.

Belle Surara

Please follow and like us: