Mga alagang kalabaw ipinamahagi ng Dept. of Agri. Calabrzon sa mga magsasaka sa Batangas at Quezon Province