Mga local farmer nakatanggap ng mga binhing pananim na palay sa imus Cavite