Column

Cool ka lang!

May iba ibang emosyon tayong nararamdaman, isa na dito ang galit o “Anger”sa english. Ito…