Malawakang pagbaha sa Guangxi Province, China

Nakararanas ng matinding pagbaha dulot ng malalakas na pag-ulan sanhi ng frontal system ang Guangxi Province, China

Malawakang rescue operations ng mga awtoridad.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *