Pambobomba sa Saudi Arabia, patuloy pa rin!

Dahil sa tensyon at kaguluhan, ilang OFW sa Saudi Arabia gusto ng umuwi sa Pilipinas.

Ang mga pambobombang nagaganap sa Saudi ay naging dahilan upang magsama-sama ang mga dating OFW na nagtrabaho roon at ang Blas Ople Center upang manawagan sa gobyerno at tignan ang sitwasyon ng ating mga kababayang naroon.

Para sa kabuuang report, narito ang video:

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *