Basura mula sa Canada, nagbigay problema sa Tarlac

Kung tone-toneladang blacksand ang isyu sa pangasinan, tone-toneladang imported na basura naman ang naging problema sa Tarlac. Basta na lamang kasi itinapon sa Sanitary Landfill ng Capas, Tarlac ang mga basura mula Canada.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *