Dental Retainers

Ang retainers ay dental appliance na ginagamit para ma-retain ang posisyon ng ngipin.

Lalo na kapag gumamit ng braces, after the removal of braces, kailangan na magsuot ng retainer.

May nagtanong sa akin kung puwede bang gumamit ng retainer ng hindi naman nag brace? 

Puwede, depende sa problema. 

May dalawang klase ang retainers.

May passive retainer at active retainer. 

Kapag sinabing passive retainer, ang retainer ay hindi na masyadong gagalaw ang ngipin, ang purpose is for retention. 

Mananatili sa position na corrected na.

Isinusuot ang passive retainer for 12- 18 months, kapag hindi nagsuot ng retainer, posibleng bumalik sa  dati ang ngipin.

Sa active retainer naman, mga simpleng  kaso lamang . 

Halimbawa may isang ngipin na hindi maganda ang posisyon, puwede sa active retainer. 

Normally, anim na buwan lang ito.

Maaari din kung may awang o space na maliit, o may isang ngipin na naka-protrude  o tagilid  ng konti, puweng ipasok  na hindi na magbe-braces.  

Ito ang active retaine, for minor corrections lang .

Alam po  ninyo  ang retainer ay nakatutulong sa mga  mouth breather.

Kahit natutulog dapat ay suot ang retainer. 

Remember that, kahit sa gabi ay gumagalaw ang mga ngipin natin kaya kailangan ang retainer.

Paalala lang , huwag magsuot ng retainer ng walang prescription o advise mula sa dentista.

Ang retainer ay solusyon sa isang problema at hindi for fashion.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *