Certificate of Appreciation ipinagkaloob ng Trece Martires City LGU sa mga empleyado nitong nakasampung taon na sa serbisyo.