DSWD Region 4a hinikayat ang publiko na naapektuhan ng ECQ na lumapit sa Grievance and Appeals Desk na itinatag ng mga LGU's sa rehiyon kung may problema sa pagtanggap ng financial assistance