Taas-singil sa kuryente ngayong buwan

Magtataas ng singil sa kuryente ang Meralco ngayong Mayo.

Ayon sa Meralco. 46 centavos kada kilowatt hour ang itataas sa May 2024 billing .

Ito ay dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa spot market.

Dahil dito ang consumers na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour ay may katumbas na dagdag singil na 92 centavos.

Habang ang kumukunsumo naman ng 300 kilowatt per hour may dagdag na 139 pesos sa kanilang May billing.

Samantala may dagdag naman na 185 pesos per kilowatt hour ang kumukunsumo ng 400/KWH at 231 pesos naman para sa mga kumukunsumo ng kuryente na 500 /KWH.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *