Dog Bakery sa Amerika

Ang Dog bakery na ito sa Los Angeles, ay nag-aalok ng regular bunch of treats, kaya’t naging routine na ng mga aso ang dumaan sa panaderyang ito, para sila mismo ang pumili ng treats na magugustuhan nila.

Kapag ang mga amo ay napadaan sa naturang panaderya kapag sila ay naglalakad kasama ang kanilang mga alaga, hindi maaaring hindi sila hilahin ng mga ito papasok sa panaderya.

Ayon sa founder na si Rocky Kanaka, ang sikreto ay nasa mismong mga sangkap ng mga itinitindang doggy treats sa naturang panaderya.

Wala kasing sangkap na asukal o asin ang mga doggy treats dito kundi honey, unsweetened applesauce at iba pa na karaniwan namang makikita sa kusina.

Mayroon silang animal style burgers, na ang pinaka meat patty ay mula sa cheese crackers, mayroon ding woof crème pies, customizable birthday cakes, na ang frosting ay gawa sa buttermilk yogurt.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *