Philippine Commission on Women at Zonta club of Cavite lumagda sa MOU para paigtingin ang kampanya laban sa Violence Against Women sa lalawigan